Narty dziecięce - producent

Części składowe
W skład kompletu wchodzą narty, kijki oraz wiązania do butów. Za pomocą kijków można odpychać się, co pomaga w jeździe oraz zachowywać równowagę. Wiązania umożliwiają przymocowanie nart do zwykłych, zimowych butów.

Narty przeznaczone są do użytku dla dzieci. Mogą służyć do zabawy lub też pierwszych prób narciarskich. Podczas użytkowania nart przez dziecko niezbędna jest obecność osoby dorosłej, do której zadań należy:

  • wybranie miejsca do zabawy, uwzględniając obecność śniegu,

  • sprawdzenie czy narty zostały prawidłowo założone,

  • wyposażenie dziecka w kask lub/oraz ochraniacze innego typu

  • wyjaśnienie dziecku zasad poruszania się na nartach

  • poinformowanie go o ogólnych zasadach bezpieczeństwa

  • dbanie o bezpieczeństwo dziecka oraz innych osób znajdujących się w pobliżu

Pielęgnacja
Części składowe kompletu należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki namoczonej wodą z mydłem. Ważne jest aby unikać żrących detergentów, rozpuszczalników oraz szorstkich powierzchni naczyń myjących. Narty należy pozostawić do wyschnięcia z dala od źródeł ciepła, które mogą spowodować ich deformację.

Warunki gwarancji
W przypadku wad fabrycznych nart należy zgłosić się do producenta w celu wymiany produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub wynikających z użytkowania nart.

narty o długości 90cm
   
narty o długości 90cm
   
narty o długości 70cm
   
narty o długości 70cm